STARTSIDA
BILDER
ARKIV
PROGRAM
GÄSTER
Här kan du se vad som hänt på tidigare mässor!
UPPSALACOMIX 2012
PROGRAM
Switch to english
Presentationer
Övrigt program
10:00 Mässan öppnas
10:30 - 11:30 Showcase
Förlagspresentationer av spännade nyheter och framtidsplaner.
Lisa Wibom berättar om sitt förlag, Wibom Books.
Sanatorium berättar om sin utgivning.
Böckerna Cirkeln och Eld har tagit Sverige med storm. Nu kommer historien i serieform, tecknarna Kim W Andersson och Karl Johnsson och författaren Sara Bergmark Elfgren presenterar boken.
11:45 - 12:45 Nobrow
Sam Arthur från Nobrow berättar om det Londonbaserade förlagets historia m.m. Denna föreläsning hålls på engelska.
13:30 - 14:00 Kartago
Den legendariske förläggaren Rolf Classon föreläser.
14:30 - 15:00 Kolik
Lisa Medin och Linda Spåman samtalar och berättar om sina nyutkomna böcker.
15:30 - 16:00 All I Want for Christmas is Planekonomi!, Med Vänlig Hälsning m.m
Sara Granér föreläser.
16:30 - 17:30 Hög av Serier
Svensk podcast sänder från Uppsala Comix (Anton Bjurvald, Freddie Kaplan & Anders Lundgren).
18:00 Mässan avslutas
Signeringar kommer hållas under hela dagen.
Kim W Andersson och Karl Johnsson (Berättelser från Engelsfors) signerar hos Seriezonen.
- Ola Skogäng och Daniel Thollin signerar nya (Theo Vol.4.Deus Ex Machina ) hos Ekholm&Tegebjer.
- Gunnar Lundkvist (Klas Katt) och Jakob Nilsson (Färjkarlen) hos Kartago från kl.14:00.
- Sara Granér (All I Want for Christmas...) signerar sina böcker hos Seriezonen.
- Lisa Medin (Medley) hos Kolik.
- Linda Spåman signerar (BRF:ensamheten) hos Kolik.
Zombieporträtt
Olov Redmalm tecknar zombieporträtt hos Apart.
Konstutställing
Sam Meskanen visar sina collage.
Workshops
Serie- och Bildberättarprogrammet från Högskolan i Gävle håller tecknarworkshops under dagen.
Pyssel- och hantverkshörna
Elin och Adam leder workshops i hantverk och serieteckning för alla åldrar kommer att erbjudas from kl 11:00.
Med reservation för ändringar.
PROGRAM
Byt till svenska
Presentations
Other events
10:00 The convention opens
10:30 - 11:30 Showcase
Publisher presentations about exciting new releases and plans for the future. Lisa Wibom speaks about her publishing company, Wibom Books.
Sanatorium speak about their publishing.
The books "Cirkeln" and "Eld" have been successful in Sweden. The story is now in comic book format, the artists Kim W Andersson and Karl Johnsson and the writer Sara Bergmark Elfgren will present the book.
11:45 - 12:45 Nobrow
Sam Arthur from Nobrow speaks about the prestigeous London based publisher and more. This presentation will be held in english.
13:30 - 14:00 Kartago
The legendary publisher Rolf Classon gives a presentation.
14:30 - 15:00 Kolik
Lisa Medin and Linda Spåman discuss their newly published books.
15:30 - 16:00 All I Want for Christmas is Planekonomi!, Med Vänlig Hälsning m.m
Sara Granér gives a presentation.
16:30 - 17:30 Hög av Serier
Swedish podcast from Uppsala Comix (Anton Bjurvald, Freddie Kaplan & Anders Lundgren).
18:00 The convention closes
Signings will be held throughout the day.
Kim W Andersson and Karl Johnsson (Berättelser från Engelsfors) sign at the Seriezonen table.
- Ola Skogäng and Daniel Thollin sign the new Theo (Vol.4.Deus Ex Machina) at the Ekholm&Tegebjer table.
- Gunnar Lundkvist (Klas Katt) and Jakob Nilsson (Färjkarlen) at the Kartago table starting at 14:00.
- Sara Granér (All I Want for Christmas...) sign her books at the Seriezonen table.
- Lisa Medin (Medley) at the Kolik table.
- Linda Spåman signs (BRF:ensamheten) at the Kolik table.
Zombie portraits
Olov Redmalm draws zombie portraits at the Apart table.
Art
Sam Meskanen shows his art.
Workshops
Serie- och Bildberättarprogrammet from Högskolan i Gävle gives drawing workshops throughout the day.
Handicraft corner
- Elin Magnusson inspires visitors.
With reservations for changes.
Nobrow
Albumförlaget
Apart
Ekholm & Tegebjer
Galago
Kartago
Kolik
Sanatorium
Wibom Books
Seriezonen
Staffars Serier
Seriefrämjandet
Hög av Serier
Officemakers
Ola Skogäng
Daniel Thollin
Sam Meskanen
Lisa Medin
Linda Spåman
Jakob Nilsson
Gunnar Lundkvist
Sara Granér
Olov Redmalm
Kim W Andersson
Karl Johnsson
Sara Bergman Elfgren
Rolf Classon